یکشنبه, 29 اردیبهشت 1398

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
96/2ز تجدیدمزایده عمومی اجاره سالن ورزشی شرکت آب منطقه ای همدان مناقصه یك مرحله‌ای امور قرارداد ها 246

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/03/07

بازدید:246

نظارت بر امار برداری سراسری از منابع آب سطحی و زیرزمینی در سطح استان مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 334

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/02/27

بازدید:334

مزایده عمومی اجاره سالن ورزشی شرکت آب منطقه ای همدان مزایده یك مرحله‌ای مزایده عمومی اجاره سالن ورزشی شرکت آب منطقه ای همدان 299

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/02/18

بازدید:299

96/1-ز واگذاری نیروگاه برقابی گاماسیاب مزایده یك مرحله‌ای امور قراردادها 292

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/02/12

بازدید:292

96/1-الف تامین مالی و اجرای عملیات سد مخزنی گرین و تاسیسات وابسته مناقصه یك مرحله‌ای امر قراردادها 416

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/01/27

بازدید:416

95/10-الف انجام کارهای حفاظت فیزیکی ، محوطه سازی و سایر کارهای جنبی سد کلان ملایر مناقصه یك مرحله‌ای قرارداد ها 387

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/12/02

بازدید:387

1/95-خ تهیه و حمل شیرآلات و متعلقات مورد نیاز خط انتقال طرح آبرسانی همدان از سد تالوار مناقصه دو مرحله‌ای امور قراردادها 415

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/11/24

بازدید:415

9/95الف عملیات اجرایی ساخت حوضچه بتنی، اصلاح ساختمان های بهره برداری و راه های دسترسی سد شنجور رزن مناقصه یك مرحله‌ای امور قرارداد ها 404

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/11/13

بازدید:404

8/95-الف تامین مالی و اجرای عملیات سد مخزنی خرمرود و تاسیسات وابسته مناقصه دو مرحله‌ای امور قراردادها 401

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/11/03

بازدید:401

انجام آمار برداری از منابع آب سطحی و زیرزمینی محدوده های مطالعاتی دشت های شمالی و جنوبی استان همدان ارزیابی دفتر امور قرارداد ها 806

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/10/28

بازدید:806

6/الف عملیات نیرو رسانی به سد کلان ملایر (تهیه و ساخت ،حمل ،نصب ،اجرا و بهره برداری) مناقصه یك مرحله‌ای امور قراردادها 397

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/10/27

بازدید:397

6/95-الف تهیه ساخت حمل و نصب و راه اندازی تجهیزات هیدرومکانیکی سد نعمت آباد اسد آباد مناقصه دو مرحله‌ای امورقراردادها 469

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/08/19

بازدید:469

الف-95/5 انجام خدمات نقلیه و تامین خودروسال95 مناقصه یك مرحله‌ای امور قرارداد ها 386

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/08/11

بازدید:386

4/95الف عملیات اجرایی کارهای حفاظتی اندازه گیری و تاسیسات هیدرومکانیکال سدمخزنی سرابی تویسرکان مزایده یك مرحله‌ای دفتر قرارداد ها 414

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/08/05

بازدید:414

الف95/3 انجام عملیات گشت و بازرسی وحفاظت از منابع آب استان همدان۱۳۹۵ مناقصه یك مرحله‌ای امور قرارداد ها 633

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/07/06

بازدید:633

95/2-الف مناقصه تامین نیروهای خدماتی و پشتیبانی شرکت آب منطقه ای همدان مناقصه یك مرحله‌ای امور قراردادا 491

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/03/23

بازدید:491

95/1-الف روسازی مسیر دسترسی خط انتقال پساب تصفیه خانه فاضلاب همدان به نیرو گاه شهید مفتح مناقصه یك مرحله‌ای امور قراردادها 462

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/02/22

بازدید:462

94/7-الف کارهای تکمیلی سد شنجور رزن مناقصه یك مرحله‌ای امور قرارداد ها 487

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/02/22

بازدید:487

مزایده عمومی خودرو های فرسوده اسقاطی فک پلاک شده مزایده یك مرحله‌ای امورقراردادها 421

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/12/02

بازدید:421

94/6-الف طراحی خرید نصب تست و راه اندازی خط انتقال برق 63 کیلوولت جایگزین درمحدوده مخزن سد شنجور رزن مناقصه یك مرحله‌ای امور قراردادها 484

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/11/26

بازدید:484

« 1 2 3 4 ... 5 7 » صفحه: