شنبه, 28 مهر 1397

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
الف-95/5 انجام خدمات نقلیه و تامین خودروسال95 مناقصه یك مرحله‌ای امور قرارداد ها 344

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/08/11

بازدید:344

4/95الف عملیات اجرایی کارهای حفاظتی اندازه گیری و تاسیسات هیدرومکانیکال سدمخزنی سرابی تویسرکان مزایده یك مرحله‌ای دفتر قرارداد ها 352

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/08/05

بازدید:352

الف95/3 انجام عملیات گشت و بازرسی وحفاظت از منابع آب استان همدان۱۳۹۵ مناقصه یك مرحله‌ای امور قرارداد ها 577

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/07/06

بازدید:577

95/2-الف مناقصه تامین نیروهای خدماتی و پشتیبانی شرکت آب منطقه ای همدان مناقصه یك مرحله‌ای امور قراردادا 442

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/03/23

بازدید:442

95/1-الف روسازی مسیر دسترسی خط انتقال پساب تصفیه خانه فاضلاب همدان به نیرو گاه شهید مفتح مناقصه یك مرحله‌ای امور قراردادها 428

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/02/22

بازدید:428

94/7-الف کارهای تکمیلی سد شنجور رزن مناقصه یك مرحله‌ای امور قرارداد ها 424

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/02/22

بازدید:424

مزایده عمومی خودرو های فرسوده اسقاطی فک پلاک شده مزایده یك مرحله‌ای امورقراردادها 375

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/12/02

بازدید:375

94/6-الف طراحی خرید نصب تست و راه اندازی خط انتقال برق 63 کیلوولت جایگزین درمحدوده مخزن سد شنجور رزن مناقصه یك مرحله‌ای امور قراردادها 429

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/11/26

بازدید:429

94/3-خ مناقصه خرید تجهیزات و لوازم کامپیوتری شرکت آب منطقه ای همدان مناقصه یك مرحله‌ای امور قرارداد ها 1394/12/01 444

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/11/12

بازدید:444

ز1/94 تجدید مزایده عمومی اقلام مازاد و ضایعات شرکت آب منطقه ای همدان مزایده یك مرحله‌ای امور قراردادها 483

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/08/27

بازدید:483

دعوتنامه ارزیابی کیفی و انتخاب مشاوران جهت مطالعات سراسری تعیین حد و بستر و حریم رود خانه ها و.. ارزیابی امور قراردادها 583

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/05/04

بازدید:583

ادامه عملیات تکمیل سالن ورزشی شرکت آب منطقه ای همدان مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 544

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/04/13

بازدید:544

تهیه حمل و باراندازی اتصالات مورد نیازطرح آبرسانی به شهر همدان ازسدتالوار مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 453

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/04/13

بازدید:453

انجام عملیات گشت وبازرسی و حفاظت ازمنابع آب استان همدان مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 501

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/04/13

بازدید:501

عملیات دیوارکشی ساختمان بهره برداری سدکلان ملایر مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 490

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/04/04

بازدید:490

مناقصه تامین نیروهای خدماتی و پشتیبانی شرکت آب منطقه ای همدان مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 661

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/03/12

بازدید:661

اجرای قطعه اول کانال انتقال آب نهر وهمان نهاوند مناقصه یك مرحله‌ای قرارادها 596

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/02/27

بازدید:596

قطعه اول شبکه آبیاری باغات حق آبه برسد سرابی تویسرکان مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 474

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/02/27

بازدید:474

احداث ساختمان منابع آب کبودر آهنگ مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 453

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/02/20

بازدید:453

f7-1q-01 تامین 8400 متر لوله چدن داکتیل 500 م.م شیر آلات و اتصالات مورد نیاز خط انتقال آب شرب شهر تویسرکان مناقصه دو مرحله‌ای قراردادها 496

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/02/20

بازدید:496

« 1 2 3 4 ... 5 7 » صفحه: