دوشنبه, 4 تیر 1397

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
ز1/94 تجدید مزایده عمومی اقلام مازاد و ضایعات شرکت آب منطقه ای همدان مزایده یك مرحله‌ای امور قراردادها 432

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/08/27

بازدید:432

دعوتنامه ارزیابی کیفی و انتخاب مشاوران جهت مطالعات سراسری تعیین حد و بستر و حریم رود خانه ها و.. ارزیابی امور قراردادها 547

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/05/04

بازدید:547

ادامه عملیات تکمیل سالن ورزشی شرکت آب منطقه ای همدان مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 508

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/04/13

بازدید:508

تهیه حمل و باراندازی اتصالات مورد نیازطرح آبرسانی به شهر همدان ازسدتالوار مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 407

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/04/13

بازدید:407

انجام عملیات گشت وبازرسی و حفاظت ازمنابع آب استان همدان مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 466

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/04/13

بازدید:466

عملیات دیوارکشی ساختمان بهره برداری سدکلان ملایر مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 456

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/04/04

بازدید:456

مناقصه تامین نیروهای خدماتی و پشتیبانی شرکت آب منطقه ای همدان مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 628

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/03/12

بازدید:628

اجرای قطعه اول کانال انتقال آب نهر وهمان نهاوند مناقصه یك مرحله‌ای قرارادها 561

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/02/27

بازدید:561

قطعه اول شبکه آبیاری باغات حق آبه برسد سرابی تویسرکان مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 437

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/02/27

بازدید:437

احداث ساختمان منابع آب کبودر آهنگ مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 420

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/02/20

بازدید:420

f7-1q-01 تامین 8400 متر لوله چدن داکتیل 500 م.م شیر آلات و اتصالات مورد نیاز خط انتقال آب شرب شهر تویسرکان مناقصه دو مرحله‌ای قراردادها 465

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/02/20

بازدید:465

احداث ساختمان بهره برداری رزن مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 1394/02/08 403

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/01/26

بازدید:403

1/91 آگهي مزايده عمومي اجاره ماشين آلات مناقصه یك مرحله‌ای 524

نمایش مشروح آگهی

بازدید:524

91-1 تجديد مناقصه احداث شبكه آبياري و زهكشي سد كلان ملاير مزایده یك مرحله‌ای 533

نمایش مشروح آگهی

بازدید:533

1/90-خ خرید اتصالات قطعات اول-دوم و سوم طرح آبرسانی شهر همدان از سد تالوارفرم صورتجلسه لغو مناقصه مناقصه دو مرحله‌ای قراردادها 438

نمایش مشروح آگهی

بازدید:438

101/21282 مطالعات كمي و كيفي منابع آب محدوده مطالعاتي دشت ملاير 452

نمایش مشروح آگهی

بازدید:452

9/90 تجديد مناقصه خط انتقال آب تويسركان از سد سرابي مزایده یك مرحله‌ای 432

نمایش مشروح آگهی

بازدید:432

101/19937 مطالعات بازنگري مرحله اول و انجا مرحله دوم شبكه ابياري و زهكشي سد گرين نهاوند 418

نمایش مشروح آگهی

بازدید:418

10/90 تجديد مناقصه مرمت و بازسازي بند شهن آباد تويسركان مناقصه دو مرحله‌ای 426

نمایش مشروح آگهی

بازدید:426

7/90 الف كاليبراسيون و ايجاد قابليت قرائت از راه دور كنتورهاي هوشمند آب و برق مناقصه دو مرحله‌ای 484

نمایش مشروح آگهی

بازدید:484

« 1 2 3 4 ... 5 6 » صفحه: