دوشنبه, 26 آذر 1397

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
6/95-الف تهیه ساخت حمل و نصب و راه اندازی تجهیزات هیدرومکانیکی سد نعمت آباد اسد آباد مناقصه دو مرحله‌ای امورقراردادها 432

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/08/19

بازدید:432

الف-95/5 انجام خدمات نقلیه و تامین خودروسال95 مناقصه یك مرحله‌ای امور قرارداد ها 354

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/08/11

بازدید:354

4/95الف عملیات اجرایی کارهای حفاظتی اندازه گیری و تاسیسات هیدرومکانیکال سدمخزنی سرابی تویسرکان مزایده یك مرحله‌ای دفتر قرارداد ها 365

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/08/05

بازدید:365

الف95/3 انجام عملیات گشت و بازرسی وحفاظت از منابع آب استان همدان۱۳۹۵ مناقصه یك مرحله‌ای امور قرارداد ها 596

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/07/06

بازدید:596

95/2-الف مناقصه تامین نیروهای خدماتی و پشتیبانی شرکت آب منطقه ای همدان مناقصه یك مرحله‌ای امور قراردادا 457

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/03/23

بازدید:457

95/1-الف روسازی مسیر دسترسی خط انتقال پساب تصفیه خانه فاضلاب همدان به نیرو گاه شهید مفتح مناقصه یك مرحله‌ای امور قراردادها 438

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/02/22

بازدید:438

94/7-الف کارهای تکمیلی سد شنجور رزن مناقصه یك مرحله‌ای امور قرارداد ها 453

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/02/22

بازدید:453

مزایده عمومی خودرو های فرسوده اسقاطی فک پلاک شده مزایده یك مرحله‌ای امورقراردادها 387

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/12/02

بازدید:387

94/6-الف طراحی خرید نصب تست و راه اندازی خط انتقال برق 63 کیلوولت جایگزین درمحدوده مخزن سد شنجور رزن مناقصه یك مرحله‌ای امور قراردادها 447

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/11/26

بازدید:447

94/3-خ مناقصه خرید تجهیزات و لوازم کامپیوتری شرکت آب منطقه ای همدان مناقصه یك مرحله‌ای امور قرارداد ها 1394/12/01 461

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/11/12

بازدید:461

ز1/94 تجدید مزایده عمومی اقلام مازاد و ضایعات شرکت آب منطقه ای همدان مزایده یك مرحله‌ای امور قراردادها 499

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/08/27

بازدید:499

دعوتنامه ارزیابی کیفی و انتخاب مشاوران جهت مطالعات سراسری تعیین حد و بستر و حریم رود خانه ها و.. ارزیابی امور قراردادها 592

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/05/04

بازدید:592

ادامه عملیات تکمیل سالن ورزشی شرکت آب منطقه ای همدان مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 551

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/04/13

بازدید:551

تهیه حمل و باراندازی اتصالات مورد نیازطرح آبرسانی به شهر همدان ازسدتالوار مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 465

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/04/13

بازدید:465

انجام عملیات گشت وبازرسی و حفاظت ازمنابع آب استان همدان مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 506

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/04/13

بازدید:506

عملیات دیوارکشی ساختمان بهره برداری سدکلان ملایر مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 497

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/04/04

بازدید:497

مناقصه تامین نیروهای خدماتی و پشتیبانی شرکت آب منطقه ای همدان مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 666

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/03/12

بازدید:666

اجرای قطعه اول کانال انتقال آب نهر وهمان نهاوند مناقصه یك مرحله‌ای قرارادها 606

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/02/27

بازدید:606

قطعه اول شبکه آبیاری باغات حق آبه برسد سرابی تویسرکان مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 482

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/02/27

بازدید:482

احداث ساختمان منابع آب کبودر آهنگ مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 460

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/02/20

بازدید:460

« 1 2 3 4 ... 5 7 » صفحه: