سه‌شنبه, 23 مرداد 1397

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
ز/96-2 تجدید مزایده عمومی اجاره سالن ورزشی شرکت آب منطقه ای همدان مزایده یك مرحله‌ای امور قراردادها 171

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/05/17

بازدید:171

انجام امار برداری سراسری از منابع آب سطحی و زیرزمینی در شمال استان ارزیابی امور قرارداد ها 246

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/04/28

بازدید:246

طرح راه اندازی پروژه مدیریت مشارکتی جامع و پایدار منابع آب زیرزمینی ارزیابی امور قرارداد ها 211

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/04/19

بازدید:211

2/96-الف مناقصه تامین نیروهای خدماتی و پشتیبانی شرکت آب منطقه ای همدان96 مناقصه یك مرحله‌ای امور قراردادها 216

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/04/07

بازدید:216

خدمات مهندسی مرحله سوم شامل نظارت عالیه و کارگاهی احداث سد مخزنی خرمرود مناقصه یك مرحله‌ای امور قراردادها 340

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/03/31

بازدید:340

96/2ز تجدیدمزایده عمومی اجاره سالن ورزشی شرکت آب منطقه ای همدان مناقصه یك مرحله‌ای امور قرارداد ها 161

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/03/07

بازدید:161

نظارت بر امار برداری سراسری از منابع آب سطحی و زیرزمینی در سطح استان مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 245

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/02/27

بازدید:245

مزایده عمومی اجاره سالن ورزشی شرکت آب منطقه ای همدان مزایده یك مرحله‌ای مزایده عمومی اجاره سالن ورزشی شرکت آب منطقه ای همدان 228

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/02/18

بازدید:228

96/1-ز واگذاری نیروگاه برقابی گاماسیاب مزایده یك مرحله‌ای امور قراردادها 229

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/02/12

بازدید:229

96/1-الف تامین مالی و اجرای عملیات سد مخزنی گرین و تاسیسات وابسته مناقصه یك مرحله‌ای امر قراردادها 332

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/01/27

بازدید:332

95/10-الف انجام کارهای حفاظت فیزیکی ، محوطه سازی و سایر کارهای جنبی سد کلان ملایر مناقصه یك مرحله‌ای قرارداد ها 320

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/12/02

بازدید:320

1/95-خ تهیه و حمل شیرآلات و متعلقات مورد نیاز خط انتقال طرح آبرسانی همدان از سد تالوار مناقصه دو مرحله‌ای امور قراردادها 340

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/11/24

بازدید:340

9/95الف عملیات اجرایی ساخت حوضچه بتنی، اصلاح ساختمان های بهره برداری و راه های دسترسی سد شنجور رزن مناقصه یك مرحله‌ای امور قرارداد ها 320

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/11/13

بازدید:320

8/95-الف تامین مالی و اجرای عملیات سد مخزنی خرمرود و تاسیسات وابسته مناقصه دو مرحله‌ای امور قراردادها 342

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/11/03

بازدید:342

انجام آمار برداری از منابع آب سطحی و زیرزمینی محدوده های مطالعاتی دشت های شمالی و جنوبی استان همدان ارزیابی دفتر امور قرارداد ها 735

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/10/28

بازدید:735

6/الف عملیات نیرو رسانی به سد کلان ملایر (تهیه و ساخت ،حمل ،نصب ،اجرا و بهره برداری) مناقصه یك مرحله‌ای امور قراردادها 326

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/10/27

بازدید:326

6/95-الف تهیه ساخت حمل و نصب و راه اندازی تجهیزات هیدرومکانیکی سد نعمت آباد اسد آباد مناقصه دو مرحله‌ای امورقراردادها 390

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/08/19

بازدید:390

الف-95/5 انجام خدمات نقلیه و تامین خودروسال95 مناقصه یك مرحله‌ای امور قرارداد ها 312

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/08/11

بازدید:312

4/95الف عملیات اجرایی کارهای حفاظتی اندازه گیری و تاسیسات هیدرومکانیکال سدمخزنی سرابی تویسرکان مزایده یك مرحله‌ای دفتر قرارداد ها 328

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/08/05

بازدید:328

الف95/3 انجام عملیات گشت و بازرسی وحفاظت از منابع آب استان همدان۱۳۹۵ مناقصه یك مرحله‌ای امور قرارداد ها 540

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/07/06

بازدید:540

« 1 2 3 4 ... 5 6 » صفحه: