یکشنبه, 29 اردیبهشت 1398

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
97/3-الف تکمیل کارهای باقی مانده خط انتقال آب از سد کلان به شهر ملایر مناقصه یك مرحله‌ای امور قرارداد ها 152

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/04/12

بازدید:152

الف-97/2 تامین نیروهای خدماتی و پشتیبانی شرکت آب منطقه ای همدان 97 مناقصه یك مرحله‌ای امور قرارداد ها 147

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/03/31

بازدید:147

2/97خ تجدیدمناقصه تامین و حمل و بارگیری و باراندازی و چیدمان شیرآلات متعلقات تالوار مناقصه دو مرحله‌ای امور قراردادها 139

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/02/24

بازدید:139

97/1-الف تجدیددوم تامین مالی و اجرای عملیات سد مخزنی گرین و تاسیسات وابسته مناقصه یك مرحله‌ای آب منطقه ای همدان 237

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/02/13

بازدید:237

خ-97/1 تامین و حمل و بارگیری و باراندازی و چیدمان شیرآلات متعلقات تالوار مناقصه دو مرحله‌ای امور قرارداد های آب منطقه ای 172

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/01/18

بازدید:172

تجدید تامین مالی و اجرای عملیات سد مخزنی گرین و تاسیسات وابسته مناقصه یك مرحله‌ای قرارداد ها 184

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/12/28

بازدید:184

8/96-الف تجدید مناقصه حفاری چاه های پیزومتر مناقصه یك مرحله‌ای دفتر امور قراردادها 179

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/12/07

بازدید:179

ارزیابی کیفی انتخاب مشاور جهت انجام عملیات گشت و بازرسی از منابع آب استان همدان ارزیابی امور قراردادها 317

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/11/28

بازدید:317

96/11-م ((استعلام ارزیابی فنی مشاوران))نظارت بر عملیات اجرایی طرح احداث سد مخزنی گرین ارزیابی امور قرارداد ها 311

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/11/25

بازدید:311

96/7-الف مناقصه حفاری چاه های پیزومتر (مشاهده ای) مناقصه یك مرحله‌ای امور قراداد ها 201

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/11/16

بازدید:201

ارزیابی کیفی نقشه برداری سراسری 160 کیلومتر از رودخانه های استان همدان ارزیابی امور قراداد ها 1396/10/26 489

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/10/14

بازدید:489

96/2-م فراخوان طرح راه اندازی پروژه مدیریت مشارکتی جامع و پایدار منابع آب زیرزمینی مناقصه یك مرحله‌ای امور قراداد ها 315

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/09/18

بازدید:315

96/5-الف انجام عملیات گشت و بازرسی و حفاظت از منابع آب استان همدان۹۶ مناقصه یك مرحله‌ای امور قراردادها 1396/09/07 453

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/08/01

بازدید:453

96/11-م ((استعلام ارزیابی کیفی مشاوران))نظارت بر عملیات اجرایی طرح احداث سد مخزنی گرین ارزیابی امور قرارداد ها 420

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/07/18

بازدید:420

96/1-خ خرید شتابنگاروتجهیزات هواشناسی وسایر اقلام باقیمانده ابزاردقیق سدکلان ملایر مناقصه یك مرحله‌ای امور قرارداد ها 267

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/05/25

بازدید:267

ز/96-2 تجدید مزایده عمومی اجاره سالن ورزشی شرکت آب منطقه ای همدان مزایده یك مرحله‌ای امور قراردادها 228

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/05/17

بازدید:228

انجام امار برداری سراسری از منابع آب سطحی و زیرزمینی در شمال استان ارزیابی امور قرارداد ها 329

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/04/28

بازدید:329

طرح راه اندازی پروژه مدیریت مشارکتی جامع و پایدار منابع آب زیرزمینی ارزیابی امور قرارداد ها 314

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/04/19

بازدید:314

2/96-الف مناقصه تامین نیروهای خدماتی و پشتیبانی شرکت آب منطقه ای همدان96 مناقصه یك مرحله‌ای امور قراردادها 293

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/04/07

بازدید:293

خدمات مهندسی مرحله سوم شامل نظارت عالیه و کارگاهی احداث سد مخزنی خرمرود مناقصه یك مرحله‌ای امور قراردادها 403

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/03/31

بازدید:403

« 1 2 3 4 ... 5 7 » صفحه: