شنبه, 4 اسفند 1397

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
تجدید تامین مالی و اجرای عملیات سد مخزنی گرین و تاسیسات وابسته مناقصه یك مرحله‌ای قرارداد ها 164

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/12/28

بازدید:164

8/96-الف تجدید مناقصه حفاری چاه های پیزومتر مناقصه یك مرحله‌ای دفتر امور قراردادها 156

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/12/07

بازدید:156

ارزیابی کیفی انتخاب مشاور جهت انجام عملیات گشت و بازرسی از منابع آب استان همدان ارزیابی امور قراردادها 290

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/11/28

بازدید:290

96/11-م ((استعلام ارزیابی فنی مشاوران))نظارت بر عملیات اجرایی طرح احداث سد مخزنی گرین ارزیابی امور قرارداد ها 283

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/11/25

بازدید:283

96/7-الف مناقصه حفاری چاه های پیزومتر (مشاهده ای) مناقصه یك مرحله‌ای امور قراداد ها 162

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/11/16

بازدید:162

ارزیابی کیفی نقشه برداری سراسری 160 کیلومتر از رودخانه های استان همدان ارزیابی امور قراداد ها 1396/10/26 459

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/10/14

بازدید:459

96/2-م فراخوان طرح راه اندازی پروژه مدیریت مشارکتی جامع و پایدار منابع آب زیرزمینی مناقصه یك مرحله‌ای امور قراداد ها 288

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/09/18

بازدید:288

96/5-الف انجام عملیات گشت و بازرسی و حفاظت از منابع آب استان همدان۹۶ مناقصه یك مرحله‌ای امور قراردادها 1396/09/07 389

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/08/01

بازدید:389

96/11-م ((استعلام ارزیابی کیفی مشاوران))نظارت بر عملیات اجرایی طرح احداث سد مخزنی گرین ارزیابی امور قرارداد ها 394

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/07/18

بازدید:394

96/1-خ خرید شتابنگاروتجهیزات هواشناسی وسایر اقلام باقیمانده ابزاردقیق سدکلان ملایر مناقصه یك مرحله‌ای امور قرارداد ها 237

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/05/25

بازدید:237

ز/96-2 تجدید مزایده عمومی اجاره سالن ورزشی شرکت آب منطقه ای همدان مزایده یك مرحله‌ای امور قراردادها 204

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/05/17

بازدید:204

انجام امار برداری سراسری از منابع آب سطحی و زیرزمینی در شمال استان ارزیابی امور قرارداد ها 305

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/04/28

بازدید:305

طرح راه اندازی پروژه مدیریت مشارکتی جامع و پایدار منابع آب زیرزمینی ارزیابی امور قرارداد ها 280

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/04/19

بازدید:280

2/96-الف مناقصه تامین نیروهای خدماتی و پشتیبانی شرکت آب منطقه ای همدان96 مناقصه یك مرحله‌ای امور قراردادها 269

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/04/07

بازدید:269

خدمات مهندسی مرحله سوم شامل نظارت عالیه و کارگاهی احداث سد مخزنی خرمرود مناقصه یك مرحله‌ای امور قراردادها 388

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/03/31

بازدید:388

96/2ز تجدیدمزایده عمومی اجاره سالن ورزشی شرکت آب منطقه ای همدان مناقصه یك مرحله‌ای امور قرارداد ها 219

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/03/07

بازدید:219

نظارت بر امار برداری سراسری از منابع آب سطحی و زیرزمینی در سطح استان مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 306

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/02/27

بازدید:306

مزایده عمومی اجاره سالن ورزشی شرکت آب منطقه ای همدان مزایده یك مرحله‌ای مزایده عمومی اجاره سالن ورزشی شرکت آب منطقه ای همدان 275

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/02/18

بازدید:275

96/1-ز واگذاری نیروگاه برقابی گاماسیاب مزایده یك مرحله‌ای امور قراردادها 265

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/02/12

بازدید:265

96/1-الف تامین مالی و اجرای عملیات سد مخزنی گرین و تاسیسات وابسته مناقصه یك مرحله‌ای امر قراردادها 393

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/01/27

بازدید:393

« 1 2 3 4 ... 5 7 » صفحه: