شنبه, 28 مهر 1397

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
96/5-الف انجام عملیات گشت و بازرسی و حفاظت از منابع آب استان همدان۹۶ مناقصه یك مرحله‌ای امور قراردادها 1396/09/07 327

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/08/01

بازدید:327

96/11-م ((استعلام ارزیابی کیفی مشاوران))نظارت بر عملیات اجرایی طرح احداث سد مخزنی گرین ارزیابی امور قرارداد ها 361

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/07/18

بازدید:361

96/1-خ خرید شتابنگاروتجهیزات هواشناسی وسایر اقلام باقیمانده ابزاردقیق سدکلان ملایر مناقصه یك مرحله‌ای امور قرارداد ها 213

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/05/25

بازدید:213

ز/96-2 تجدید مزایده عمومی اجاره سالن ورزشی شرکت آب منطقه ای همدان مزایده یك مرحله‌ای امور قراردادها 191

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/05/17

بازدید:191

انجام امار برداری سراسری از منابع آب سطحی و زیرزمینی در شمال استان ارزیابی امور قرارداد ها 279

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/04/28

بازدید:279

طرح راه اندازی پروژه مدیریت مشارکتی جامع و پایدار منابع آب زیرزمینی ارزیابی امور قرارداد ها 245

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/04/19

بازدید:245

2/96-الف مناقصه تامین نیروهای خدماتی و پشتیبانی شرکت آب منطقه ای همدان96 مناقصه یك مرحله‌ای امور قراردادها 245

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/04/07

بازدید:245

خدمات مهندسی مرحله سوم شامل نظارت عالیه و کارگاهی احداث سد مخزنی خرمرود مناقصه یك مرحله‌ای امور قراردادها 364

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/03/31

بازدید:364

96/2ز تجدیدمزایده عمومی اجاره سالن ورزشی شرکت آب منطقه ای همدان مناقصه یك مرحله‌ای امور قرارداد ها 189

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/03/07

بازدید:189

نظارت بر امار برداری سراسری از منابع آب سطحی و زیرزمینی در سطح استان مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 275

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/02/27

بازدید:275

مزایده عمومی اجاره سالن ورزشی شرکت آب منطقه ای همدان مزایده یك مرحله‌ای مزایده عمومی اجاره سالن ورزشی شرکت آب منطقه ای همدان 251

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/02/18

بازدید:251

96/1-ز واگذاری نیروگاه برقابی گاماسیاب مزایده یك مرحله‌ای امور قراردادها 251

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/02/12

بازدید:251

96/1-الف تامین مالی و اجرای عملیات سد مخزنی گرین و تاسیسات وابسته مناقصه یك مرحله‌ای امر قراردادها 362

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/01/27

بازدید:362

95/10-الف انجام کارهای حفاظت فیزیکی ، محوطه سازی و سایر کارهای جنبی سد کلان ملایر مناقصه یك مرحله‌ای قرارداد ها 351

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/12/02

بازدید:351

1/95-خ تهیه و حمل شیرآلات و متعلقات مورد نیاز خط انتقال طرح آبرسانی همدان از سد تالوار مناقصه دو مرحله‌ای امور قراردادها 369

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/11/24

بازدید:369

9/95الف عملیات اجرایی ساخت حوضچه بتنی، اصلاح ساختمان های بهره برداری و راه های دسترسی سد شنجور رزن مناقصه یك مرحله‌ای امور قرارداد ها 351

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/11/13

بازدید:351

8/95-الف تامین مالی و اجرای عملیات سد مخزنی خرمرود و تاسیسات وابسته مناقصه دو مرحله‌ای امور قراردادها 362

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/11/03

بازدید:362

انجام آمار برداری از منابع آب سطحی و زیرزمینی محدوده های مطالعاتی دشت های شمالی و جنوبی استان همدان ارزیابی دفتر امور قرارداد ها 757

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/10/28

بازدید:757

6/الف عملیات نیرو رسانی به سد کلان ملایر (تهیه و ساخت ،حمل ،نصب ،اجرا و بهره برداری) مناقصه یك مرحله‌ای امور قراردادها 347

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/10/27

بازدید:347

6/95-الف تهیه ساخت حمل و نصب و راه اندازی تجهیزات هیدرومکانیکی سد نعمت آباد اسد آباد مناقصه دو مرحله‌ای امورقراردادها 418

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/08/19

بازدید:418

« 1 2 3 4 ... 5 7 » صفحه: