دوشنبه, 26 آذر 1397

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
96/2-م فراخوان طرح راه اندازی پروژه مدیریت مشارکتی جامع و پایدار منابع آب زیرزمینی مناقصه یك مرحله‌ای امور قراداد ها 272

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/09/18

بازدید:272

96/5-الف انجام عملیات گشت و بازرسی و حفاظت از منابع آب استان همدان۹۶ مناقصه یك مرحله‌ای امور قراردادها 1396/09/07 357

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/08/01

بازدید:357

96/11-م ((استعلام ارزیابی کیفی مشاوران))نظارت بر عملیات اجرایی طرح احداث سد مخزنی گرین ارزیابی امور قرارداد ها 373

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/07/18

بازدید:373

96/1-خ خرید شتابنگاروتجهیزات هواشناسی وسایر اقلام باقیمانده ابزاردقیق سدکلان ملایر مناقصه یك مرحله‌ای امور قرارداد ها 227

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/05/25

بازدید:227

ز/96-2 تجدید مزایده عمومی اجاره سالن ورزشی شرکت آب منطقه ای همدان مزایده یك مرحله‌ای امور قراردادها 199

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/05/17

بازدید:199

انجام امار برداری سراسری از منابع آب سطحی و زیرزمینی در شمال استان ارزیابی امور قرارداد ها 291

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/04/28

بازدید:291

طرح راه اندازی پروژه مدیریت مشارکتی جامع و پایدار منابع آب زیرزمینی ارزیابی امور قرارداد ها 259

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/04/19

بازدید:259

2/96-الف مناقصه تامین نیروهای خدماتی و پشتیبانی شرکت آب منطقه ای همدان96 مناقصه یك مرحله‌ای امور قراردادها 252

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/04/07

بازدید:252

خدمات مهندسی مرحله سوم شامل نظارت عالیه و کارگاهی احداث سد مخزنی خرمرود مناقصه یك مرحله‌ای امور قراردادها 375

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/03/31

بازدید:375

96/2ز تجدیدمزایده عمومی اجاره سالن ورزشی شرکت آب منطقه ای همدان مناقصه یك مرحله‌ای امور قرارداد ها 207

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/03/07

بازدید:207

نظارت بر امار برداری سراسری از منابع آب سطحی و زیرزمینی در سطح استان مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 293

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/02/27

بازدید:293

مزایده عمومی اجاره سالن ورزشی شرکت آب منطقه ای همدان مزایده یك مرحله‌ای مزایده عمومی اجاره سالن ورزشی شرکت آب منطقه ای همدان 270

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/02/18

بازدید:270

96/1-ز واگذاری نیروگاه برقابی گاماسیاب مزایده یك مرحله‌ای امور قراردادها 261

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/02/12

بازدید:261

96/1-الف تامین مالی و اجرای عملیات سد مخزنی گرین و تاسیسات وابسته مناقصه یك مرحله‌ای امر قراردادها 377

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/01/27

بازدید:377

95/10-الف انجام کارهای حفاظت فیزیکی ، محوطه سازی و سایر کارهای جنبی سد کلان ملایر مناقصه یك مرحله‌ای قرارداد ها 361

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/12/02

بازدید:361

1/95-خ تهیه و حمل شیرآلات و متعلقات مورد نیاز خط انتقال طرح آبرسانی همدان از سد تالوار مناقصه دو مرحله‌ای امور قراردادها 380

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/11/24

بازدید:380

9/95الف عملیات اجرایی ساخت حوضچه بتنی، اصلاح ساختمان های بهره برداری و راه های دسترسی سد شنجور رزن مناقصه یك مرحله‌ای امور قرارداد ها 368

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/11/13

بازدید:368

8/95-الف تامین مالی و اجرای عملیات سد مخزنی خرمرود و تاسیسات وابسته مناقصه دو مرحله‌ای امور قراردادها 370

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/11/03

بازدید:370

انجام آمار برداری از منابع آب سطحی و زیرزمینی محدوده های مطالعاتی دشت های شمالی و جنوبی استان همدان ارزیابی دفتر امور قرارداد ها 771

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/10/28

بازدید:771

6/الف عملیات نیرو رسانی به سد کلان ملایر (تهیه و ساخت ،حمل ،نصب ،اجرا و بهره برداری) مناقصه یك مرحله‌ای امور قراردادها 357

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/10/27

بازدید:357

« 1 2 3 4 ... 5 7 » صفحه: