پنجشنبه, 28 تیر 1397
  • اخبار و گزارشات
  • نتایج کمیسیون
  • بریده جراید
  • داناب
  • راهنمای ارباب رجوع

در جلسه شورای حفاظت از منابع آب شهرستان همدان مطرح شد:

نصب 362 دستگاه کنتور هوشمند در شهرستان همدان

مدیر منابع آب شهرستان همدان گفت: طی دو هفته گذشته 362 کنتور هوشمند در همدان برای مصارف مختلف نصب شده است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای همدان خبرداد:

پیشرفت 6 درصدی سد مخزنی خرمرود شهرستان تویسرکان

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای همدان گفت: سد مخزنی خرمرود شهرستان تویسرکان تاکنون 6 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

توقیف دو دستگاه حفاری غیرمجاز در شهرستان کبودرآهنگ

دو دستگاه حفاری غیر مجاز در شهرستان کبودرآهنگ توسط گروه گشت و بازرسی شهرستان توقیف گردید.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای همدان:

عملکرد سمن ها در حوزه آب استان بسیار رضایت بخش است

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای همدان گفت:عملکرد سمن ها در استان همدان در حوزه آب بسیار رضایت بخش است این گونه اقدامات مسیر را برای مدیریت منابع آب در استان هموارتر می کند.